Velkommen til alle

Links


             Dansk Bibel-Institut                     Leifsgade 33, 6. sal          2300 København S

                          tlf. +45 33 13 55 00                                                          dbi@dbi.edu                                  CPR-nr. 53551319

Girokort >01< >5215900<

                            Danske Bank:                         Reg.nr. 3409 - Konto nr. 5215900

SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN:    DK2030000005215900

Webportal: dbi.edu

Halmøder på Løgumkloster Efterskole

                     Løgumkloster Efterskole                                  Tønder Landevej 6                     6240 Løgumkloster
    admin@hal-moeder.dk

Webportal: hal-moeder.dk

Agerskov Valgmenighed

                        Præst: Jakob Rahbek                                                      Åbakken 20                                                                6534 Agerskov                                                        tlf.:  +45 2232 1416

Webportal: agerskovvalgmenighed.dk